/saglik-bakanligi-yeni-logo.png
/bozuyuk-7nolu-asmlogo.png
/hekimnetlogok.jpg
Merkezimiz yaklaşık 7000 kişiye birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır. 2 aile hekimliği birimi ile hafta içi 5 gün hizmet vermektedir. 
Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetler:
1) Kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilir.
2) Kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri verilir.
3) Önemli/sık görülen toplum sağlığı konularında kişilerin periyodik muayeneleri yapılır (meme kanseri, rahim kanseri taraması ve benzeri)
4) Bakanlıkça belirlenen ve uygulamaya konulan kişiye yönelik özel sağlık programları yürütülür.
5) Temel laboratuvar ve radyolojik görüntüleme hizmetleri imkânlar doğrultusunda sağlanır.
6) Gerektiğinde enjeksiyon pansuman gibi basit müdahaleler yapılabilir.
7) Gerektiğinde İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini verilir.
8) Gerektiğinde hastalar kısa süreli gözlem altına alınabilir, tetkik ve tedavisi yapılabilir.
9) Kronik hastalığı olan kişilerin gerekli sıklıkta takibi yapılır.
10) Gebelik döneminde ve sonrasında izlemler ile bebek izlemleri yapılır.
11) Çocukların aşı takipleri ve aşıları yapılır, erişkinlerin de aşı gibi koruyucu sağlık hizmetleri burada karşılanır.
12) Verilen hizmetler ile ilgili sağlık kayıtları tutulur.
 Aile hekimliği ile ilgili daha fazla bilgiyi Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Daire Başkanlığı internet sitesinde bulabilirsiniz.
Hekim.Net Web Yapımcısı - 2001-2018